Enne kasutuselevõttu SIA “Robina”, reg.nr. LV42403038, aadress Dzelzceļnieku iela – 19-33, Rēzekne, LV-4601 (edaspidi SIA ROBINA), veebisait www.bestshoes.lv (edaspidi bestshoes.lv), palun lugege hoolikalt käesolevaid kasutustingimusi (edaspidi nimetatud). tingimustena).

  1. SIA ROBINA pakub saidil bestshoes.lv saadaolevat sisu ja osutab kaupade ostuteenuseid vastavalt järgmistele tingimustele, tarnereeglitele, tagastus-/vahetusreeglitele, Läti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja muudele reeglitele, mille üksikasjad on leiate saidilt bestshoes.lv.
  2. Bestshoes.lv-i sisenedes ja/või seda kasutades kinnitate, et olete käesolevaid tingimusi lugenud, need on teile või teie esindatavale isikule arusaadavad ning teie või teie esindatav isik nõustute neid piirangute ja tingimusteta järgima. Alates hetkest, kui hakkate bestshoes.lv-i kasutama või seal mingeid toiminguid sooritate, loetakse, et olete tutvunud kasutamise ajal kehtinud reeglitega ja järgite neid. Iga bestshoes.lv kasutaja on kohustatud Tingimusi regulaarselt lugema, et olla õigeaegselt kursis neis tehtud muudatustega.
  3. Kui te nende tingimustega ei nõustu, ärge külastage ja ärge kasutage bestshoes.lv, samuti ärge kasutage kaupade ostmiseks pakutavaid teenuseid ja selles sisalduvat teavet.
  4. SIA ROBINA-l on õigus igal ajal ühepoolselt muuta bestshoes.lv sisu ja Tingimusi, mille muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist bestshoes.lv veebisaidil.
  5. Bestshoes.lv kasutajatel on õigus kasutada seal pakutavaid võimalusi ning osta kaupu ja/või teenuseid (edaspidi Kaubad) ostuhetkel kehtinud hinnaga. SIA ROBINA-l on õigus omal äranägemisel igal ajal muuta bestshoes.lv toodud hindu ja/või lisada uusi tooteid.
  6. Bestshoes.lv kasutaja saab tooteid osta nii registreeritud kui ka registreerimata kasutajana. Iga bestshoes.lv registreeritud kasutaja on kohustatud mitte avaldama oma juurdepääsuandmeid kolmandatele isikutele, sest iga tegevus, mida bestshoes.lv lehel registreeritud kasutajaprofiilist sooritatakse, sealhulgas kaupade ostmine), autoriseerides õige kasutajanime ja parooliga , loetakse registreeritud kasutaja enda tegevuseks.
  7. SIA ROBINA ei vastuta mis tahes kulude ja kahjude eest, mis võivad tekkida saidi bestshoes.lv kasutamise ajal.
  8. Kui ostja ostab Internetti kasutades bestshoes.lv poolt pakutavaid kaupu, loetakse sellist vastastikust kokkulepet kauglepinguks ja selle suhtes kehtivad kauglepingut reguleerivad asjakohased õigusnormid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kauglepingu seadus. Läti Vabariigi “Tarbijaõiguste kaitse seadus” , Läti Vabariigi ministrite kabineti määrustele “Kauglepinguid käsitlevad eeskirjad”.
  9. Kaugleping Toote ostmiseks loetakse sõlmituks Toote eest tasumise hetkel.