1. SIA ROBINA dėl asmens duomenų tvarkymo imasi visų reikiamų priemonių duomenų saugumui užtikrinti pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą EU 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių asmenų judėjimo. duomenis. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą svetainėje bestshoes.lt, duoda sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi, naudojami, registruojami ir saugomi apskaitos registruose pagal galiojančius teisės aktus.

2. Kokie duomenys renkami?

Pirkėjui apsiperkant bestshoes.lt, SIA ROBINA pirkėjo sutikimu tiesiogiai gauna pirkėjo asmeninę informaciją, tokią kaip pirkėjo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir prekių gavimo vieta (pristatymo adresas) , kuris reikalingas prekių užsakymui ir pristatymui apdoroti, taip pat pirkėjui suteikti kuo geresnę paslaugą. SIA ROBINA neprašo ir netvarko jautrių asmens duomenų, o tik tokius duomenis, kurie yra būtini pirkėjo užsakymui ir atitinkamiems sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti. Informacija gaunama netiesiogiai naudojant slapukus ir kitas technines priemones, skirtas stebėti ir analizuoti naudojimąsi svetaine.

3. Kokiais tikslais šie duomenys naudojami?

Svetainėje gauti asmens duomenys ir duomenys, kuriuos, esant reikalui, pirkėjas papildomai pateikia pardavėjui, naudojami šiais tikslais:

  • už pardavėjo bendravimą su pirkėju telefonu ar elektroniniu paštu;
  • už pirkėjo užsakymo apdorojimą ir sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
  • jei reikia, atitinkamos sutarties sudarymui;
  • už pirkėjo prašymo pateikimą bendradarbiavimo kredito įstaigai svarstyti dėl prekių pirkimo išsimokėtinai;
  • už pirkimo-pardavimo ir kitų reikalingų dokumentų (garantijos liudijimo, sutarties, registracijos dokumento ir kt.) parengimą;
  • apskaitos duomenų registruose.

4. Kas turi prieigą prie surinktų duomenų ir kokiais atvejais jie gali būti atskleisti tretiesiems asmenims?

SIA ROBINA nenaudoja pirkėjo duomenų kitiems tikslams, nei nurodyta šių taisyklių 3 punkte, ir nesidalina gauta informacija, kurią pirkėjas pateikia internetu, neparduoda ir neišnuomoja pirkėjo duomenų kitiems rinkos dalyviams, taip pat užtikrina duomenų apsauga ir neplatinimas kitoms trečiosioms šalims, išskyrus SIA ROBINA bendradarbiavimo partnerius ir išorės paslaugų teikėjus, kurie užtikrina pirkėjo užsakymo pristatymą, prekių finansavimą ir kitų paslaugų teikimą, ta apimtimi, kiek asmens duomenys yra būtini sutartinių įsipareigojimų vykdymas. Įstatymų nustatytais atvejais SIA ROBINA įsipareigoja atskleisti asmens duomenis valstybės ir savivaldybių pareigūnams, teisėsaugos institucijoms, siekiant apginti įmonės interesus, jeigu toks poreikis atsirado ir įstatymai to reikalauja.

5. Kaip ir kiek laiko saugomi duomenys?

SIA ROBINA imasi visų būtinų priemonių pirkėjų asmens duomenų saugumui užtikrinti, kad apsaugotų juos nuo vagystės, praradimo, netinkamo naudojimo, taip pat nuo neteisėtos prieigos, neteisėto ar netyčinio atskleidimo, pakeitimo ir kitokio neteisėto naudojimo. Duomenys saugomi elektroniniu ir popieriniu formatu ir tik tiek, kiek būtina pirkėjo užsakymui įvykdyti ir atitinkamai apskaitos registruose pagal galiojančių teisės aktų ir norminių aktų reikalavimus.

6. Kokios yra pirkėjo teisės dėl savo duomenų?

Pirkėjas, pateikdamas prašymą raštu, turi teisę atlikti šiuos veiksmus:

  • susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti informaciją apie tai, kokie duomenys buvo gauti, kada jie buvo gauti ir kada informacija buvo pakeista, koks duomenų gavimo šaltinis, kokiu tikslu saugomi asmens duomenys, kaip saugomi duomenys ir informacija apie asmens duomenų gavėjus;
  • reikalauti ištaisyti, papildyti, panaikinti arba ištrinti asmens duomenis, jeigu duomenys yra neišsamūs, klaidingi, pasenę arba nebereikalingi pirminiam jų naudojimo tikslui;
  • bet kuriuo metu prašyti ištrinti duomenis.

7. Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą internete galite rasti čia.

8. Jei pirkėjas, užsisakęs ir įsigijęs Prekę bestshoes.lt, neturi teisinio veiksnumo ar veiksnumo, šio asmens teisinis atstovas (pvz., tėvai, globėjai) yra atsakingas už asmens duomenų pateikimą, Prekės užsakymą ir apmokėjimą už ją. Aukščiau nurodytu atveju užsakymas negali būti atšauktas, o pirkimo mokestis negrąžinamas.

Slapukai

1. Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kurie sukuriami ir išsaugomi Kliento įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje, mobiliajame telefone ir pan.) lankantis bestshoes.lt svetainėse. Slapukai „prisimena“ vartotojo patirtį ir pagrindinę informaciją ir taip pagerina naudojimąsi bestshoes.lt svetaine.

2. Naudojant slapukus, apdorojami bendrieji vartotojų įpročiai ir svetainės naudojimo istorija, diagnozuojamos svetainės veikimo problemos ir trūkumai, renkama vartotojų elgsenos statistika, užtikrinamas visapusiškas ir patogus svetainės funkcionalumo naudojimas.

3. Jei Klientas nenori leisti naudoti slapukų, Klientas gali tai padaryti savo naršyklės nustatymuose, tačiau tokiu atveju naudojimasis svetaine gali būti labai sutrikęs ir apsunkintas. Ištrinti išsaugotus slapukus galima savo įrenginio naršyklės nustatymų skiltyje, ištrynus išsaugotų slapukų istoriją.

4. Bestshoes.lt svetainėje naudojami funkciniai, analitiniai, reklaminiai ir privalomi slapukai.